top of page
About Us

    Be Responsible Programme

A Berillium Tudományos és Technológiai Szövetség (BeST) üdvözli Önt „Legyen felelősségteljes” Berillium Termékgondozási Programjában. Ez a webhely bemutatja a berillium gyakori felhasználási módjait, valamint információkat és útmutatásokat nyújt a munkavállalók biztonságának javításához a berilliumot tartalmazó anyagok gyártása és feldolgozása során. A BeST képviseli a berillium Európai Unióba irányuló elsődleges importőreit. A „Legyen felelősségteljes” program részletes, angol nyelvű verzióját megtalálja a www.berylliumsafety.eu oldalon.

Home

KAPCSOLAT

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brüsszel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

Anchor 1
Introduction

Bevezető

A „Beryllium Science and Technology” (BeST) berilliumágazati szövetség kidolgozta a berilliumot tartalmazó termékek felelősségteljes kezelésének „Be Responsible” névre keresztelt programját, melynek célja a munkások biztonságának folyamatos fejlesztése berilliumtartalmú anyagok előállítása és feldolgozása során.A „Be Responsible” program alkalmas a berilliumnak való munkahelyi expozíció csökkentésének ösztönzésére előállító, feldolgozó, összeszerelő, hulladékkezelő és újrafeldolgozó vállalatoknál, valamint az elismert és a program rendelkezéseinek végrehajtásához rendelkezésre álló műszaki ellenőrzések, munkavégzési gyakorlatok és egyéni védőeszközök népszerűsítésére.

Mi az a berillium( Be)?

A berillium egy természetes kémiai elem, amelyet ásványokbólfém formájában vonnak ki. A tiszta berillium olvadáspontja rendkívül magas, és a kémiailag stabil szilárd elemek közül a legkönnyebb. A berillium egy harmaddal könnyebb az alumíniumnál, de fajlagos merevsége hatszor nagyobb az acélénál.

Mi a berillium leggyakoribb fel használása?

A berilliumot legnagyobb mértékben réz-berillium (CuBe) fémötvözetben használják fel, amelynek berilliumtartalma legfeljebb 2%. A CuBe ötvözetet a legtöbb esetben pálcák, rudak, csövek, lemezek vagy szalagok (tekercsek) formájában állítják elő. A berilliumot tartalmazó ötvözeteket elektromos és elektronikus berendezésekben, orvosi eszközökben, energiakutatásban, víz alatti szerkezetekben, műanyagipari öntőformákban, nyomáskapcsolókban, repüléstechnikában, űrhajózási iparban, telekommunikációban, gépjárműgyártó iparban és olyan nehéz berendezések gyártásában használják fel, ahol kulcsfontosságú a megbízhatóság és a hosszú élettartam.

Az oldal tetejére

Potential Health

A Berilliumnak való expozíció potenciális egészségügyi hatása

 

Megfelelő biztonsági gyakorlatok alkalmazásának hiányában a berilliumot tartalmazó anyagok kezelése egészségügyi kockázattal jár, különösen porképződéssel kísért eljárások esetében. A levegőben lebegő berillium belélegzése egyeseknél súlyos tüdőbetegségek kialakulását okozhatja.

 

A BeST összeállított egy biztonsági útmutatót a berilliumra vonatkozóan, amely röviden ismerteti a berilliumnak való expozíció egészségügyi veszélyeit, a fő expozíciós forrásokat és az általános ellenőrzési intézkedéseket.

 

A gyártók és forgalmazók elkészítik a berillium alapú termékek biztonsági adatlapját vagy biztonsági információs lapját, amelyek egészségvédelemre, biztonságra és környezetvédelemre vonatkozó további tanácsokkal szolgálnak, és amelyeket el kell olvasni és meg kell érteni berilliumot tartalmazó anyagokkal való munkavégzés előtt.

Az oldal tetejére 

Beryllium Worker

Berilliummal dolgozó munkások védelmi modellje

Az évek folyamán kialakult a berilliummal dolgozó munkások védelmi modellje (MPTB), amely köré a „Be Responsible” program is épül. Ez a modell a vezetőség és a munkások által alkalmazandó nyolc szabályra támaszkodik.

 

                                                                 Biztosítani kell, hogy a berillium

                             Ø  Nem kerül a tüdőbe                             Ø  Kezelésére a berillium számára fenntartott tiszta munkaterületen kerül sor

                             Ø  Nem érintkezik a bőrrel                       Ø  Nem érintkezik a ruházattal

                             Ø  Tárolása a forrásnál történik               Ø  A munkavégzési területen marad

                             Ø  Tárolása az üzemben történik            Ø  Kezelését előzetes képzésben részesített munkások végezzék

Ez a modell természetesen nem egy univerzális megközelítés, és előfordulhat, hogy a felhasználóknak a modell egészére vagy csak egy részére van szükségük a munkahelyükön.

 

A modellsikere megerősíti azt a feltételezést, miszerint a berilliummal kapcsolatos biztonság területén nagyszerű eredmények érhetők el azáltal, ha az üzemeltetési felelősök figyelmet szentelnek a biztonságnak, a vállalatban fegyelmezetten alkalmazzák a berilliummal dolgozó munkások védelmi modelljét, és a munkások aktív szerepet vállalnak.

Guide Général de Santé et Sécurité: FR DE EN ES IT

VIDEÓK –A www.berylliumsafety.eu   honlapon számos tájékoztató videó érhető el a működési célkitűzésekről (csak angol nyelven).

Az oldal tetejére

Considerations
Evaluating Workplace Exposure

A berilliumnak való expozíció értékelése a munkahelyen

 

A munkások expozícióval szembeni védelme érdekében alkalmazandó ellenőrzési intézkedések mértékét a berillium alapútermékek kezelése során kibocsátott és a levegőben lebegő berilliumpor vagy egyéb berilliumrészecskék mennyisége határozza meg. Ahhoz, hogy egy adott munkahelyen meghatározzák a szemmel nem látható berilliumnak való expozíció szintjét, levegőmintákat kellvenni. A mintavételi terv kidolgozásához ipari higiéniás szakember vagy a munkahelyi egészség és biztonság területére szakosodott egyéb szakértő szolgáltatásait kell igénybe venni.

FORRÁSOK –A www.berylliumsafety.eu  honlapon az alábbi hasznos dokumentumok érhetők el:

·       Expozícióértékelési útmutató: FR DE EN ES IT

·       Támogató eszköz az expozícióértékelési stratégiákkal kapcsolatos képzéshez

·       ájékoztatásra és a kémiai biztonság értékelésére vonatkozó kötelezettségek útmutatója; R.14 fejezet: A foglalkozási 

        expozícióértékelése (ECHA)

Az oldal tetejére 

Controlling Workplace Exposures

Várhatóan belélegzési kockázattal járó műveletek

Szikraforgácsolásos megmunkálássorán bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Csiszolás, köszörülés, kiigazítás és polírozás során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Olvasztás és öntés soránbekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Hőkezelés során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Kovácsolás során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Hegesztés során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT

 

FORRÁSOK–A www.berylliumsafety.eu  honlapon egyszerű brosúrák érhetők el minden tevékenységre vonatkozóan. Ezek a füzetek angol, spanyol, olasz, francia és német nyelven állnak rendelkezésre.

Az oldal tetejére

Medical Surveillance

Expozíció ellenőrzése a munkahelyen

Azokon a helyeken, ahol berilliumot tartalmazó anyagok kezelésekor részecskék kerülnek a környezetbe, műszaki ellenőrzések, a munkavégzési gyakorlatokra vonatkozó ellenőrzések és a védőeszközökre vonatkozó ellenőrzések bevezetése javasolt a munkások potenciális expozíciójának csökkentése érdekében. Megfelelő módon kell értékelni és gyakorlatba ültetni azokat az expozíciós ellenőrzéseket, amelyek a porok kibocsátásának és szétterjedésének korlátozását, azaz a berilliummal való munkavégzés helyszínének tisztán tartását, illetve a tüdő, a bőr és a ruházat berilliumrészecskéktől való megóvását célozzák a munkavégzés helyén és az üzemben.

 

Az expozíció csökkentésének elsődleges eszközei a műszaki ellenőrzések. A helyi elszívásos szellőztetés, a tisztítási gyakorlatok vagy a vizes kezelés sok esetben hatékony eszköznek bizonyulnak a levegőben lebegő részecskék kibocsátásának ellenőrzés alatt tartásához. Az expozíció ellenőrzés alatt tartásának egy másik típusa az egyéni védőeszközök, például a légzőkészülék használata.

FORRÁSOK –A www.berylliumsafety.eu honlapon az alábbi hasznos dokumentumok érhetők el:

·       Egyéni védőeszközök és higiéniai útmutató: FR DE EN ES IT

·       Expozíciós források és ellenőrzési stratégiák:

Az oldal tetejére 

Uses, Benefits and Critical

A munkások orvosi felügyelete

A munkáltatóknak be kell tartaniuk a munkahelyi egészség felügyeletére vonatkozó tagállami rendelkezéseket. A BeST ugyanakkor azt javasolja, hogy a berilliumnak való kitettség jeleit vagy tüneteit mutató minden munkást vizsgáljon meg egy krónikus tüdőbetegségekre szakosodott orvos.

 

Az európai országok a munkahelyi biztonságért és egészségért felelős regionális kapcsolattartó pontokat jelöltek ki, ezek rendszerint az illetékes nemzeti hatóságok.

 

FORRÁSOK – A www.berylliumsafety.eu honlapon elérhető a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok listája.

Az oldal tetejére  

A berillium alap vető felhasználásai, előnyei és alkalmazásai

 

Különbözőtulajdonságok egyedi kombinációjának köszönhetően a berillium és a berilliumtartalmú anyagok fontos anyagnak számítanak számos kereskedelmi és kormányzati alkalmazásban. Ezek az anyagok egyedülálló előnyöket biztosítanak a társadalom számára, és elsőszámúválasztásnak számítanak azoknál a kritikus alkalmazásoknál, ahol hiba nem megengedett.

A berillium már a 2011-es első jegyzék óta az EU számára kritikus fontosságú nyersanyagok között szerepel.FORRÁSOK –Awww.berylliumsafety.euhonlapon az alábbi hasznos dokumentumok érhetők el:

·       A berillium kritikus alkalmazásai

·       A berillium előnyei a társadalom számára

·       A berillium felhasználásai

Az oldal tetejére 

Contact Us

KAPCSOLAT

Beryllium Science & Technology Association AISBL

Rue Belliard 205

1040 Brüsszel

Tel: +32 (0)2 213 74 20

Email: info @ beryllium . eu

Konkrét műveletek esetén figyelembe  veendő tényezők

 

A BeST az alábbi biztonsági gyakorlatokat dolgozta ki az egyes konkrét műveletekhez.

Alacsony belélegzési kockázattal járó műveletek

Digitális CNC vezérlésű marásra és esztergálásra vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Fűrészeléskor bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Sajtolási (kivágási) műveletek: FR DE EN ES IT

Várhatóan belélegzési kockázattal járó műveletek

Szikraforgácsolásos megmunkálássorán bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Csiszolás, köszörülés, kiigazítás és polírozás során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Olvasztás és öntés soránbekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Hőkezelés során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Kovácsolás során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT
Hegesztés során bekövetkező expozíció ellenőrzésére vonatkozó útmutató: FR DE EN ES IT

 

FORRÁSOK–A www.berylliumsafety.eu  honlapon egyszerű brosúrák érhetők el minden tevékenységre vonatkozóan. Ezek a füzetek angol, spanyol, olasz, francia és német nyelven állnak rendelkezésre.

Az oldal tetejére

bottom of page